Databeskyttelsespolitik

Beskyttelse af personlige oplysninger har høj prioritet hos Direktør J.P.A. Espersen og hustru, fru Dagny Espersens Fond. Vi har derfor udarbejdet en politik for, hvordan JPA-fonden behandler dine personlige oplysninger.

JPA-fonden er den dataansvarlige
Dataansvarlig er JPA-fonden, CVR-nr. 69706010, beliggende Fiskerivej 1, 3700 Rønne, Danmark. Hvis du ønsker at udnytte dine rettigheder - som anført nedenfor - eller hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte administrator Lene Buus Nielsen på telefon 40450311 eller på e-mail jpa-fonden@insepa.net.

JPA-fondens aktiviteter
Du kan læse mere om, hvilke kategorier af oplysninger vi behandler til hvilke formål i afsnittene nedenfor.

Formål: Ansøgere til fondsdonation
JPA-fonden behandler dine personoplysninger – herunder din ansøgning – til brug for, at

 • Vurdere, om JPA-fonden vil yde donation til dig eller dit projekt 
   
 • Deling af den indgivne ansøgning, i sin helhed, med fagpersoner, der indgår i JPA-fonden, eller som konsulteres som led i behandling af ansøgningen.
 • Såfremt du har modtaget donation fra JPA-fonden, vil personlige oplysninger ikke blive offentliggjort på fondens hjemmeside – ej heller i årsregnskab m.m. 
   
 • Såfremt din ansøgning får afslag, slettes personlige oplysninger og dokument(er) efter 6 måneder.

Kategorier af personoplysninger, som JPA-fonden behandler
JPA-fonden behandler følgende personoplysninger, indsamlet hos dig eller hos tredjemand, herunder offentlige myndigheder:

Kategorier

Oplysninger

Behandlingsgrundlag

Almindelige personoplysninger:

Stamoplysninger såsom navn, adresse, e-mail, telefonnummer, civilstatus.

JPA-fonden behandler dine personoplysninger jf. forordningens art. 6, for at behandle din ansøgning, herunder vurdere, hvorvidt JPA-fonden skal donere støtte til dig/dit projekt.

Følsomme personoplysninger:

Kun relevante oplysninger om helbredsmæssige forhold.

 

JPA-fonden behandler dine følsomme personoplysninger jf. forordningens art. 9, for at behandle din ansøgning, herunder vurdere, hvorvidt JPA-fonden skal donere støtte til dig/dit projekt.

 

Vær opmærksom på, at når du sender en ansøgning (brug helst ansøgningsskemaet der kan downloades fra JPA fondens hjemmeside), har du derved også givet os dit samtykke til, at JPA-fonden behandler ovenstående personlige oplysninger.

Disse oplysninger opbevares i henhold til loven og destrueres efter endt brug (donation eller afslag).

Særligt om dit samtykke – tilbagekaldelse af samtykke
I forbindelse med indgivelse af din ansøgning har du samtidig givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor, samt at vi kan dele den indgivne ansøgning, i sin helhed, med fagpersoner, der indgår i JPA-fonden, eller som konsulteres som led i behandling af ansøgningen.

Dit samtykke er frivilligt, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at henvende dig til os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor. Trækker du samtykket tilbage, vil vi dog ikke kunne fortsætte behandling af din ansøgning.

Det påvirker ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger i ansøgningen op til tidspunktet for tilbagetrækningen, som derfor først har virkning fra dette tidspunkt. Det påvirker heller ikke behandling af personoplysninger, der behandles på et andet grundlag, jf. ovenstående skema.   

Hvem har adgang til dine oplysninger?
Dine oplysninger kan deles, herunder videregives og overlades, inden for JPA-fonden. Herudover kan vi videregive eller overlade dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • JPA-fonden videregiver personoplysninger til offentlige myndigheder for at overholde JPA-fondens retlige forpligtelser, eller rettigheder i medfør af anden lovgivning, eller hvis det er påkrævet af en myndighed.

 • JPA-fonden kan dele dine oplysninger med eksterne faglige rådgivere og fagpersoner og lignende, til vurdering af din ansøgning og projekt.

 • Revisor, og evt. advokat og øvrige rådgivere.

 • Til IT-leverandører i forbindelse med drift og vedligeholdelse og af it-systemer, samt brugeradministration og –support.

Dine oplysninger lagres inden for EU (Den Europæiske Union) og Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (”EØS”). Hvis vi overfører dine oplysninger til databehandlere i tredjelande, sker dette inden for rammerne af persondatareglerne, som værn om beskyttelse af privatlivets fred.

Opbevaring og sletning
Når du har sendt din ansøgning, vil JPA-fonden som udgangspunkt behandle dine personoplysninger under hele ansøgningsforløbet, som typisk vil strække sig over seks måneder.

Hvis vi beslutter at yde en donation, vil din ansøgning i alle tilfælde minimum opbevares indtil projektets afslutning, samt i op til 5 år samt løbende regnskabsår efter projektets afslutning, medmindre omstændigheder kræver kortere eller længere tids behandling.  

Sikkerhed
Vi værner om dine oplysninger, og derfor har vi interne procedurer og politikker, der sikrer, at vi lever op til vores høje sikkerhedsstandarder. 

Dine rettigheder
Retten til indsigt: Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig.

Retten til at få berigtiget data: Du har ret til at anmode om at få dine personoplysninger rettet, hvis de er ukorrekte, herunder ret til at gøre ufuldstændige oplysninger fyldestgørende. 

Retten til at få slettet data: Du har i visse tilfælde ret til at få slettet de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du beder om at få slettet personoplysninger, som relaterer sig til en igangværende ansøgning, skal du vide, at vi ikke vil have mulighed for at behandle ansøgningen. Det samme gør sig gældende, hvis du trækker dit samtykke tilbage.  

Retten til at tilbagekalde dit samtykke: Hvis du har givet samtykke til en behandling, kan du til enhver tid tilbagekalde din ansøgning med samtykket ved at kontakte JPA-fonden.

Klage
Hvis du ønsker at klage over vores behandling af personoplysninger, kan du kontakte os på jpa-fonden@insepa.net. Du har også mulighed for at klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K., telefon 3319 3200, e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Opdatering af vores databeskyttelsespolitik
Vi passer godt på dine personoplysninger, og derfor kan der være behov for, at vi opdaterer denne databeskyttelsespolitik.

August 2020, version 1.0